Hur mycket kan du spara?  Begär offert!    Ladda ner PDF! 


Norrland är vår 
hemmamarknad, men 
vi exporterar också till Svealand, Götaland och 
andra europeiska 
länder.

 

 

Här hittar du dokument som du kan ladda ner.

För att kunna öppna filerna behöver du Acrobat Reader installerat på datorn.

Du kan ladda ner det gratis här.

Produktblad och tekniska specifikationer

Produktblad och tekniska specifikationer för Värmepump Thor 6 kW - 16 kW

Produktblad och tekniska specifikationer för Värmepump Thor 17 kW - 42 kW

Handböcker i A5-format

Handböckerna kan laddas ner och skrivas ut på dubbelsidig A4 samt vikas till en bok.

(För manualer i A4-format, se under rubriken "Skötsel och service" nedan.)

Handbok Thor med reglercentral CCV från hösten 2010.

Handbok Thor med reglercentral ES-3 till och med 2010.

Users manual Thor with control unit ES-3 until year 2010. (In english) (på engelska)

Handbok Komplett med reglercentral CCV från hösten 2010.

Handbok Komplett med reglercentral ES-3 samt röd och grön kontrollampa 2010.

Handbok Komplett med reglercentral ES-3 till 2010.

Users manual Komplett with control unit ES-3 until year 2010. (In english) (på engelska)

Handbok Kombination med reglercentral ES-3.

Handbok Sthor med reglercentreal ES-3.

Garanti och försäkring

Anmälan av installerad Thorén Värmepump.

Skadeanmälan angående skada på värmepumpsanläggning.

Skötsel och service

Värmepumpar med reglercentral CCV från hösten 2010.

Inställningsanvisningar

Felsökningsanvisningar

Underhållsinstruktioner

Värmepumpar med reglercentral ES-3 till och med 2010.

Inställningsanvisningar

Felsökning av värmepump Thor med enfas köldbärarpump.

Felsökning av värmepump Thor med trefas köldbärarpump.

Felsökning av värmepump Kombination med 3-faspump
För Kombination med enfaspump se motsvarande Thor

Felsökning av värmepump Komplett med 1-faspump
För Komplett med trefaspump se motsvarande Thor

Felsökning av värmepump Sthor

Underhållsinstruktioner

El-scheman

Thor och Komplett med reglercentral CCV

Thor och Komplett med reglercentral ES-3 och enfas köldbärarpump

Thor och Komplett med reglercentral ES-3 och trefas köldbärarpump

Sthor