Hur mycket kan du spara?  Begär offert!    Ladda ner PDF! 


Norrland är vår 
hemmamarknad, men 
vi exporterar också till Svealand, Götaland och 
andra europeiska 
länder.

 

 

Samtliga Thorén värmepumpar tillverkas enligt gällande kylnormer. Normalt använder vi det miljövänliga köldmediet HFC med beteckningen R407c. Vid vissa applikationer används andra miljövänliga köldmedier, exempelvis R134a.

Kompressorn smörjs av den miljöanpassade esteroljan Mobil EAL (Environmental Awareness Lubricants).

 

Thorén var med och grundade Svenska Värmepumpföreningen, SVEP 1979.
CE deklaration enligt EU-direktiv
Thorén Värmepumpar AB försäkrar under eget ansvar att produkten som omfattas av denna försäkran, överensstämmer med EG:s maskindirektiv 89/392/EEC med tillägg av direktiv 91/368/EEC, 93/94.