Hur mycket kan du spara?  Begär offert!    Ladda ner PDF! 


Norrland är vår 
hemmamarknad, men 
vi exporterar också till Svealand, Götaland och 
andra europeiska 
länder.

 

 

Vi hjälper dig att få ROT-avdrag när vi installerar en värmepump hos dig.

Inte nog med att en ny värmeanläggning från Thorén kan sänka dina värmekostnader med upp till 80 %. Du får även ROT-avdrag som ger 30 % rabatt på arbetskostnaden för installationen.

För installation av en värmepump för bergvärme, jordvärme, sjövärme eller grundvattenvärme räknas arbetskostnaden ut genom en schablon framtagen av Skatteverket och Svenska Värmepumpsföreningen.

35% av totalkostnaden (inklusive värmepump, borrning, rör mm) räknas som arbetskostnad.

Om totalkostnaden är 200 000 kr

blir arbetskostnaden enligt schablon 200 000 x 35% = 70 000 kr

ROT-avdraget är 30% dvs. 21 000 kr

Din totalkostnad blir 179 000 kr

 

För luft/vatten-värmepumpar är schablonen för framräkning av arbetskostnad 25%.

 

Du kan också få ROT-avdrag vid reparation av värmepumpen

 

Läs mer på Skatteverkets hemsida